REGLEMENT

Dit evenement is een bijeenkomst van voertuigen met een toeristisch parcours.

 

Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten beantwoorden aan de wettelijke verkeersregels in België, waaronder:

 

 - het voeruig moet ingeschreven zijn

 - het voertuig moet verzekerd zijn (minimaal voor burgerlijke aansprakelijkheid)

 - het voertuig moet in goede mechanische staat zijn en in overeenstemming met de verkeersreglementen

 - de bestuurder moet houder zijn van een geldig rijbewijs

 

De organisatoren behouden zich het recht voor om een controle van het voertuig uit te voeren, zowel wat betreft hetvoorkomen als de authenticiteit, en kunnen zo nodig bijkomende documenten of bewijsstukken opvragen.

 

De organisatoren behouden zich het recht voor om een voeruig de start te weigeren als het niet voldoet aan voorgaande bepalingen – deze beslissing is onaanvechtbaar.

 

De deelnemers en de passagiers zullen onder alle omstandigheden de richtlijnen van de organisatoren en de herken-bare vertegenwoordigers (armband of gilet) en uiteraard ook van de Politie, opvolgen.

 

De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de toerrit te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de omstandigheden hierom vragen.

 

Om organisatorische-, publieks- en veiligheidsredenen is het niet toegestaan om te starten met een ander voertuig dan dat welk is ingeschreven.

 

AANDACHT !

 

Inschrijven = betalen ! Om géén enkele reden of voorwaarde is er teruggave van inschrijvingsgelden, niet voor het evenement, noch voor het diner.

 

Vóór de start dient u een formulier “Afstand van verhaal” in te vullen en te ondertekenen.

 

KLASSEMENT - berekening - PRIJZEN

 

Om opgenomen te worden in het klassement is een starttijd en een aankomsttijd noodzakelijk.

 

• Berekening strafpunten.

 

U komt beter te laat aan dan te vroeg. Per minuut te vroeg krijgt u 10 strafpunten, per minuut te laat slechts 1 strafpunt.

 

• Behendigheidstesten.

Hier worden alle waarden samengeteld (centimeters).

Raakt u bv. een borstelsteel dan levert u dat 100 strafpunten op.

Als vuistregel kan u stellen dat u beter voorzichtig bent en afstand houdt dan te dichtbij willen komen.

 

 • Puzzel

Onderweg zal u 6 borden tegenkomen waarop een letter afgebeeld staat. Voor elke ontbrekende of foute letter krijgt u 10 strafpunten.

 

Enkel deelnemers die 's avonds aanwezig zijn tijdens het diner in de Maekelhoeve nemen deel aan de tombola.

 

Door zich in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en er zich volledig akkoord mee verklaart.

 

 

CentoMiglia, een initiatief van Kiwanis Tessenderlo Alchemia

 

Totaalbedrag over te schrijven op rekening KBC BE51 7360 3394 9862 op naam van vzw Kiwanis Cento Miglia. Inschrijven = betalen binnen 10 werkdagen, zoniet wordt uw inschrijving geschrapt !

Met uw inschrijving verklaart u ook akkoord te gaan met het reglement ! Na ontvangst van uw betaling zullen wij u ten gepaste tijde alle verdere informatie bezorgen !

IBAN BE51 7360 3394 9862  BIC KREDBEBB

kiwanis tessenderlo alchemia cento miglia vzw, ondernemingsnummer 0607.883.558, maatschappelijke zetel: tessenderloseweg 49 - 3290 deurne-diest

© 2017 css/centomiglia