Inschrijvingen 2022

REGLEMENT

Dit evenement is een bijeenkomst van voertuigen met een toeristisch parcours.


Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten beantwoorden aan de wettelijke verkeersregels in België, waaronder:


- het voeruig moet ingeschreven zijn
- het voertuig moet verzekerd zijn (minimaal voor burgerlijke aansprakelijkheid)
- het voertuig moet in goede mechanische staat zijn en in overeenstemming met de verkeersreglementen
- de bestuurder moet houder zijn van een geldig rijbewijs


De organisatoren behouden zich het recht voor om een controle van het voertuig uit te voeren, zowel wat betreft het voorkomen als de authenticiteit, en kunnen zo nodig bijkomende documenten of bewijsstukken opvragen.

De organisatoren behouden zich het recht voor om een voeruig de start te weigeren als het niet voldoet aan voorgaande bepalingen – deze beslissing is onaanvechtbaar.


De deelnemers en de passagiers zullen onder alle omstandigheden de richtlijnen van de organisatoren en de herkenbare vertegenwoordigers (armband of gilet) en uiteraard ook van de Politie, opvolgen.

De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de toerrit te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de omstandigheden hierom vragen.


Om organisatorische-, publieks- en veiligheidsredenen is het niet toegestaan om te starten met een ander voertuig dan dat welk is ingeschreven.


AANDACHT !

Inschrijven = betalen ! Om géén enkele reden of voorwaarde is er teruggave van inschrijvingsgelden, niet voor het evenement, noch voor het diner.

Vóór de start dient u een formulier “Afstand van verhaal” in te vullen en te ondertekenen.


KLASSEMENT - berekening - PRIJZEN

Om opgenomen te worden in het klassement is een starttijd en een aankomsttijd noodzakelijk.


• Berekening strafpunten.


U komt beter te laat aan dan te vroeg. Per minuut te vroeg krijgt u 10 strafpunten, per minuut te laat slechts 1 strafpunt.


• Behendigheidstesten (23 augustus worden de juiste proeven medegedeeld)
Hier worden alle waarden samengeteld (centimeters).
Raakt u bv. een borstelsteel dan levert u dat 100 strafpunten op.
Als vuistregel kan u stellen dat u beter voorzichtig bent en afstand houdt dan te dichtbij willen komen.


• Puzzel
Onderweg zal u 6 borden tegenkomen waarop een letter afgebeeld staat. Voor elke ontbrekende of foute letter krijgt u 10 strafpunten.

Om in aanmerking te komen als 1ste, 2de of 3de winnaar dient de deelnemer aanwezig te zijn op het avondfeest. Hij of zij kan niet vervangen worden door een andere aanwezige deelnemer. Het startnummer van elke aanwezige deelnemer op het avondfeest geeft ook recht op deelname aan de tombola.

Door zich in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en er zich volledig akkoord mee verklaart.


De inschrijvingen voor CentoMiglia 2022 zijn afgesloten.


CentoMiglia, een initiatief van Kiwanis Tessenderlo Alchemia


Totaalbedrag over te schrijven op rekening KBC BE51 7360 3394 9862 op naam van vzw Kiwanis Cento Miglia. Inschrijven = betalen binnen 10 werkdagen, zoniet wordt uw inschrijving geschrapt !
Met uw inschrijving verklaart u ook akkoord te gaan met het reglement ! Na ontvangst van uw betaling zullen wij u ten gepaste tijde alle verdere informatie bezorgen !


IBAN BE51 7360 3394 9862 BIC KREDBEBB